Pränatale Diagnostik Dr. med. John Hartung

Vorgehensweise

Kliniğimizde size çok iyi hizmet verileceğini hissedeceksiniz.

Bizim hastalarımız çok özeldir. Genelde hastalar, belli bir hastalığa maruz kalmış ya da bir kazanın sonuçlarına katlanmak zorunda kalan kişilerdir ve dolayısıyla tıbbi olarak tedavi edilmeleri gerekmektedir. Kliniğimize gelenler ise, genelde sapasağlam kadınlardır; elbette çoğu kez erkekleri tarafından eşlik edilen bu bayanlar, yaşamlarının en güzel beklentisi içinde bulunmaktadır: Çocuklarının doğumu.

Ne yazık ki işin doğası gereği, bazen bizler de hoş olmayan tanılar koymak zorunda kalıyoruz. Böylesi durumlarda bizim için önemli olan, bayan hastalarımızın kliniğimizde mükemmel hizmet gördük- lerini hissetmeleridir. Siz de bu hissi edinebilirsiniz. Bir taraftan bizler alanımızda uzman kişileriz, ne yaptığımızı ve neye tanı koyduğumuzu çok iyi biliyoruz. Diğer taraftan da, kadınların içinde bulundukları konumdan kaynaklanan ruhsal durumlarına karşı duyarlı davrana- bilmekte ve onlara en iyi şekilde danışma hizmeti verebilmekteyiz.

Çok şükür, bulguların çok büyük kısmı iyi çıkmaktadır. Hekimler için seyrek rastlanan böylesi hoş durumların değerini biliyoruz ve hastalarımızı sorunsuz bir gebelik seyrine uğurlamaktan çok memnun kalıyoruz.

Yaşamınızın en güzel kısımlarından birisinde eşlik edebilmek ve bu süreçte size her türlü desteği sunabilmek için, sizi doğum öncesi tanı kliniğimizde görmekten mutluluk duyacağız.


Zur Deutschen Webseite Zur Türkischen Webseite