Pränatale Diagnostik Dr. med. John Hartung

Uygulama prosedürü

Uzmanlık bilgimizden yararlanacaksınız.

Birçok anne ve baba, çocukları daha doğmadan önce her şeyin yo- lunda gittiğinden emin olmak istemektedir. Bu her hâlükârda anlamlı olacaktır, çünkü bir yandan çocuğun durumunun iyi olduğunun bilinmesi insanda yatıştırıcı bir etki yaratmaktadır (ve aslında sinirleri yatışmış bir anne, doğmamış bebek için her zaman iyidir). Diğer yandan da bebeğin tehlike içinde olduğu erkenden saptandığında, birçok durumda tedavi önlemleri alınabilmekte ya da gerekli sonuçlar uygulanabilmektedir. Ancak baştan başlayalım: Kliniğimizdeki her ziyaret, ayrıntılı bir görüşme ile başlamaktadır. Bayan hastamızı (ve gerektiğinde kocasını) sunduğumuz muayene çeşitleri hakkında bilgilendiriyoruz, aslında tıbbi araştırmaların ve teknolojik gelişmenin bugünkü durumuna uygun olarak tüm muayene imkânlarını sunabiliyoruz ve kendisine hangi tür muayeneyi arzu ettiğini soruyoruz. Daha önceki gebeliklere, mesleğine, yaşına ve dini inançlarına göre, kadınların çoğu tam olarak ne istedi- klerinin bilmektedir. Uzmanlık bilgimize dayanarak belli bazı tavsiyeler- de bulunuyoruz ve bayan hastamızla birlikte ortaklaşa, bu hastamıza özgü bir muayene konsepti geliştiriyoruz. Ancak son kararı veren, elbette bayan hastamızın kendisi olmaktadır.

Günümüzde uygulanan doğum öncesi tanı yöntemleri, doğumdan çok önce çocuktaki birçok hastalığı, hasarları veya hatalı oluşumları tespit edebilmemize olanak sağlamaktadır. Perinatoloji (gebelik döneminde anne ve bebeğin sağlığı) ve neonato- loji (yenidoğan sağlığı) bilim dalları, böylesi durumlarda çok sayıda tedavi imkânı sunmaktadır. Eğer hatalı oluşum bulgusu tahmin edilen bir bebeğin doğumu, özel bir klinikte gerçekleşir ve bu bebek hemen operasyona alınırsa, şansı birkaç misli artmaktadır.

Modern tanı yöntemlerimiz ile tespit edebildiklerimiz, yalnızca hafif ya da ağır hatalı oluşum vakaları ile sınırlı kalmamaktadır. Bura- da sadece iki önemli işlemden bahsetmek gerekirse, doğmamış bebeğin beslenme ve kan dolaşımı durumu hakkında tanı kona- bilmesini sayabiliriz. İşte tam böylesi durumlarda hızlı bir müdahale ile ağır sonuçların doğması önlenebilmektedir.

Ancak bizler de kabul etmek durumundayız ki, doğum öncesi tanı yöntemlerinin bir sınırı bulunmakta ve tüm hastalıklar veya hatalı oluşumlar tespit edilememektedir. Bu elbette bizim hoşumuza giden bir şey değil ama bunu burada belirtmek zorundayız.


Zur Deutschen Webseite Zur Türkischen Webseite